Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemise teatis

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) ja määruse artikliga 13 teavitame teid alljärgnevast.

  1. Teie isikuandmete vastutav töötleja on Saku Õlletehase AS aadressiga Tallinna mnt 2, Saku alevik, Saku vald, 75501 Harjumaa.
  2. Täites aadressil www.sakugavärskeks.ee vormi ja esitades isikuandmed, kinnitate ja annate nõusoleku (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a), et teie isikuandmeid – nime, e­posti aadressi, telefoninumbrit – töödeldakse teie kui projekti vastutava isiku registreerimiseks ja projektiga seotud teabevahetuseks. Tulevikus võime vajada ka muid andmeid, kuid sel juhul anname isikuandmete töötlemise eesmärgi kohta lisateavet.
  3. Nõustudes käesoleva teatisega ja lisades oma projektiga seotud failid, annate vastutavale töötlejale õiguse teavitada avalikkust sellest kampaaniast ja seega kasvatada teadlikkust. Videod, pildid ja projekti kirjeldused avaldatakse ettevõtte suhtlusmeedia kanalites, sellel veebilehel ja meedias.
  4. Projekti registripidajana, kes edastab meile andmeid, vastutate teie nende kolleegide või teiste isikute teavitamise eest, kelle isikuandmeid edastate. Sellises eelteavituses tuleb täpsustada osalemise eesmärke ja seda, kellele te andmeid esitate, märkides, et vastutav töötleja võib avalikustada pildiga seotud andmeid. Samuti märgime, et selle veebilehe külastajatel on võimalik jagada videoid ka oma suhtlusmeedia kanalites.
  5. Alates registreerimisvormi täitmisest ja esitamisest töödeldakse isikuandmeid vastutava töötleja õigustatud ärihuvide alusel (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f), et kampaaniat ellu viia ja pakkuda valitud projektidele sponsorlust kooskõlas Eesti raamatupidamis- ja maksuõigusega.
  6. Vastutav töötleja kasutab kampaania elluviimisel kolmandaid isikuid: turundus- ja kommunikatsioonibüroosid. Kolmandad isikud töötlevad isikuandmeid ainult meie juhiste kohaselt.
  7. Kampaaniaga seoses saadud andmeid töödeldakse nii kaua, kui neid on vaja nende kogumise eesmärkide saavutamiseks. Fotosid ja videoid avaldatakse vastutava töötleja hallatavates suhtlusmeedia kanalites kuni viie aasta jooksul alates selle kampaania lõppemise päevast.
  8. Igal füüsilisel isikul on õigus isikuandmetega tutvuda, neid parandada ja kustutada ning nende töötlemist piirata. Samuti on igal isikul õigus esitada töötlemise suhtes vastuväiteid. Kui teil on küsimusi teie isikuandmete töötlemise viisi ja ulatuse või õiguste kohta, võtke ühendust andmekaitsespetsialistiga: estonia.privacy@carlsberg.com.
  9. Nõustudes selle kampaania reeglitega, olete nõus andma vastuväiteid esitamata vastutavale töötlejale õiguse kasutada seotud videoid tulevikus tutvustavatel eesmärkidel või sarnase kampaania reklaamimiseks. See kehtib ainult juhul, kui teie projekti rahastati.

Nõustudes selle kampaania reeglitega, olete teadlik, et enne kui kasutate projektis lapse (alla 18-aastase) pilti, tuleb selleks saada seadusliku hooldaja (pereliikme) nõusolek. Nõusoleku vormis peab olema märgitud a) eesmärk, milleks andmeid töödeldakse, b) teave andmete edastamise ja selle kohta, et vastutav töötleja avaldab pildi, c) kuupäev, millal nõusolek saadi, d) seadusliku hooldaja ees- ja perekonnanimi.