Puhume Tõrva skatepargile uue elu sisse!

Pikalt ootasid noored Tõrva skateparki ja nüüd ootavad juba pikka aega selle renoveerimist, sest see on väga kehvas seisus. Elementidele pealesõit on kohati ebaühtlane, kattevineeris on suured augud. Tänasel päeval on osadele elementidele pealesõit isegi ohtlik, kuna on kukkumise oht ebatasasuste ja aukude tõttu.
Tõrva noorte jaoks on skatepark kogunemiskoht, kus saavad kokku ekstreemspordihuvilised noored. Neid noori on väga palju ja erinevas vanuses. On tihti päevi, kus skatepark on ülerahvastatud, tuleb oodata oma järjekorda, mil saab sõita ja teha trikke. Noortele on Tõrva skatepark ülioluline, selle värskendamine rõõmustaks neid väga ja annaks paljudele juurde hoogu ja motivatsiooni skatepargis sportimiseks ja vaba aja veetmiseks.
Tõrva skatepark on ehitatud 2013. aastal ning olnud kõik need aastad tihedas kasutuses.
Värskenduskuuri käigus vahetatakse skatepargis katkised vineeriplaadid, lammutatakse kolm täiesti amortiseerunud elementi, asendatakse need uutega. Vajadusel vahetatakse kehvas seisus karkassiprussid.