KORVIPLATS KORDA!

KORVIPLATS KORDA! on Kärla aleviku Sõmera osa kogukonna projekt, et osaleda SAKU kampaanias „Värskendame Eestimaad“.

Veel eelmise aasta lõpus paiknes siinsel asulaosal Eesti üks suurim erivajadustega inimeste hooldekodude kompleks, mille sulgemise järgselt leidsid siin paari kuu pärast endale peavarju Ukraina sõjapõgenikud. Pärast hooldekodu sulgemist olime plaane tegemas, et siinseid ca ühe põlvkonna jooksul kasutuseta jäänud välialasid oma laste jaoks taas suuremas mahus kasutusse võtta. Meie plaane mõjutas Venemaa sõda Ukrainas ja pani asju ette võtma suuremahulisemalt ja kiiremalt. Lühikese aja kohta suurenes elanike arv Sõmeral arvestatavalt. Siinse alevikuosa ca 200 elanikule lisandus ca 150 inimest, kellest väga suur osa on lapsed. Kokku on Kärla kandis elanikke ca 800, kes kõik on potentsiaalsed platsi kasutajad lastena, lapsevanematena või vanavanematena.

Olukord tõi kaasa vajaduse tegutseda nii, et osad alad saaksid kasutusse enne suve ja pakuks võimalusi õue tegevusteks võimalikult paljudele. Oleme korda seadnud ja taas kasutusse võtnud kunagise võrkpalliplatsi (https://www.facebook.com/liis.koppel.1/posts/3222374544705059) ning rajanud metsa alla discgolfi miniraja (https://www.facebook.com/liis.koppel.1/posts/3235193533423160). Samuti käivad viimased tööd jalgpalliplatsi osas. Kunagine korviplats pakub lisaks korvpallile ka teiste pallimängude võimalusi nagu viis miinust, vibra, nelinurka, tänavajalgpall jne.

Teeme Ära! Talgupäeval (https://www.facebook.com/liis.koppel.1/posts/3218425885099925) saime kogukonnaga asfaltplatsi huumusest puhastatud ja paigaldasime ajutiselt ühe korvialuse (https://www.facebook.com/liis.koppel.1/posts/3222366194705894), kuid platsi sobivalt kasutusse võtmiseks on vaja kahte statsionaarset korvpallikonstruktsiooni, mis ulatuksid asfaltplatsi kohale, et palli tavapäraselt põrgatada ja mängida ka korvi alt. Samuti vajab katend korrastamist – platsi otstes korvide all on katend ära murenenud ja asendunud pinnasega, piki platsi keskosa jookseb kuni 5 cm katendi kõrguste erinevus ning paaris kohas on katendis suuremad augud. Sobiv on lisada platsi kõrvale paar pinki ja prügikasti.

Käesoleva projektiga loodame korvpalliplatsile püstitada statsionaarsed korvpallikonstruktsioonid 2 tk (https://www.sportservice.ee/product/vali-korvpallikonstruktsioon-2-25m-eenduvus-fiba-3×3/) koos tagalaua (https://www.sportservice.ee/product/klaasplastist-suur-korvpalli-tagalaud/), korvpallirõnga (https://www.sportservice.ee/product/korvpallirongas-tube-tie/) ja kõige sinna juurde kuuluvaga, uuendada katendit ning paigaldada platsi kõrvale pingid (https://www.kiilibetoon.ee/ee/07017/7.17) ja prügikastid (https://www.kiilibetoon.ee/ee/09005/9.5).

Platsi kõrval asuvate valgustite taas kasutusse võtmine jääb jätkuprojektiks, sest vajab uusi kaabeldusi, ühendusi ja valgusallikaid. Samuti on võimalik pingid koos prügikastidega paigaldada järgmises etapis, kui eelarve jääb napiks.

Projekti isikuandmete töötlemise nõusolekud laste osas, hinnapakkumised, lepped maaomanikuga maa kasutamise osas ning kinnistu munitsipaalomandisse taotlemise korraldus on väljastatavad projektijuhi poolt.